Comité

Präsident: Goeres Guy

Sekretär: Caas Jérôme

Sekretär adjoint: Rauchs Claude

Trésorier: Asselborn Laurent
Trésorier adjoint: Reuter Dani

Responsablen fir d’Matcher an d’Resultater anzedroen: D’Antonio Georges

Responsablen vun der Jugend: Rauchs Claude

Member: Luc Comes, Grotz Tun, Gerber Alain, D’Antonio Ben, Gerard Duhr

 

 

Présidents Secrétaires Trésoriers
Marco NEUMANN 1961-1962 Pitt KRECKE 1961-1965 Pitt KRECKE 1961-1967
Jhemp KRECKE 1962-1973 Johny THEISEN 1965-1968 Roby KASEL 1967-1971
Fons MOLITOR 1973-1976 Jos DEBRA 1968-1988 Nico HEUSCHLING 1971-1985
Georges THEISEN 1976-1981 Claude GENGLER 1988-1989 Annette ERNZER 1985-1987
Paul STROPPOLO 1981-1985 Paolo ALLEGREZZA 1989-1997 Anny GROTZ 1987-2000
Marc LORENTZ 1985-1990 Claude RAUCHS 1997-2017 Pierre DIEDERICH 2000-2007
Claude GENGLER 1990-1999 Jérôme CAAS 2017-… Luc COMES 2007-2017
Claude KOSTER 1999-2003 Laurent ASSELBORN 2017-…
Claude GENGLER 2003-2004
Guy GOERES 2004- ….